मुखपृष्ठ | जिल्हा प्रशासन | जिल्हा दृष्टीक्षेप | ई-लोकशाही | इतिहास | पर्यटन | नदीजोड प्रकल्प | संकेतस्थळ आराखडा |संपर्क / प्रतिसाद
 
ताज्या घडामोडी

 
संकेतस्थळात शोधा
a पदभरती

मुलाखती साठी पात्र उमेदवारांची यादी ....(" राष्ट्रीय नागरी उपजीवीका अभियान" व "राज्य शासन पुरस्कृत राज्य नागरी उपजीवीका अभियान" अंतर्गत भरावयाच्या कंत्राटी पदभरती)

पारितोषिक

 

 
जळगाव एन.आय.सी.द्वारा विकसन व देखभाल : सर्व उपलब्ध माहिती ही संबाधित कार्यालयाकडून/विभागाकडून प्राप्त झालेली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी एन.आय.सी. जबाबदार राहणार नाही.